BCM PARTNERS Spółka z o.o.
ul. Kopernika 15A/1
80-208 Gdańsk
kom. +48 501 078 487
email: grzegorz.rusek@bcmpartners.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ VII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000344731
Kapitał zakładowy: 50 000,00zł
REGON 220902264
NIP 583-30-88-731

  • Generalne wykonawstwo
    obiektów budowlanych
  • Konstrukcje żelbetowe,
    stalowe i murowe
  • Inwestorstwo zastępcze
  • Nadzory inwestycyjne